Picword

اگر از سیستم عامل اندروید استفاده می کنید مسلما از روش رمز نگاری های مختلف آن اطلاع دارید، در این سیستم به چندصورت از جمله رمزی کردن گوش با استفاده از شیوه رمزنگاری های رایج (وارد کردن یک رمز عبور و …) و شیوه رمزنگاری جدید با استفاده از الگوی رمزنگاری که در آن با وصل کردن چند نقطه که الگوی آن از قبل توسط کاربر تعیین شده است به سیستم وارد می شود. نرم افزار معرفی شده در این پست اجازه پیاده سازی این روش را برای ویندوز نیز فراهم می آورد.
Picword نرم افزاری رایگان و ساده است که به شما اجازه می دهد با روشی جدید زمینه رایانه را با استفاده از روش الگوی رمزی و قفل کنید (با قفل شدن صفحه کلیه کلیدهای ترکیبی و سایر کلیدهایی سیستمی نیز غیرفعال خواهند شد). میتوانید الگویی را از پیش برای برنامه تعریف کنید تا در زمان قفل کردن زمینه با وصل کردن نقاط ظاهر شده به هم (دقیقا همانند سیستم اندروید) اگر نقاط وصل شده مطابق الگوی تنظیم شده باشد زمینه ازحالت قفل خارج شود.
حتی میتوانید یک رمز را نیز برای برنامه تعریف کنید تا در صورت فراموش کردن الگو با وارد کردن متن رمز صفحه را از حالت قفل خارج سازید.

ادامه مطلب