Glary Disk Explorer

مشاهده و مدیریت ریز فضای اشغال شده درایو توسط Glary Disk Explorer

Glary Disk Explorer ابزاری رایگان و کاربردی است که با آن میتوانید مشاهده کنید هرکدام از فایل ها و پوشه های موجود در یک درایو چه مقدار از فضای آنرا اشغال کرده اند با اینکار میتوانید سریعتر فایل ها و پوشه هایی که بیشترین فضای را از یک درایو یا پوشه اشغال کرده اند را شناسایی و نسبت به مدریت آنها اقدام کنید.


خصوصیات کلیدی Glary Disk Explorer:

  • امکان نمایش ریز فضای مصرفی فایل ها و پوشه ها
  • سازماندهی انواع فایل ها
  • امکان دسته بندی فایل ها بر اساس فضای مصرفی
  • توانایی تحلیل هاردیسک های داخلی و خارجی
  • نمایش نتیجه بصری بصورت نمودار گرافیکی
  • و … .