Actual Window Manager

مدیریت حرفه ای پنجره های ویندوز با Actual Window Manager

Actual Window Manager ابزاری مفید و قدرتمند برای مدیریت پنجره های باز شده در ویندوز می باشد. با نصب این برنامه میتوانید با استفاده از بیش از 50 ابزار مختلف پنجره های باز شده در ویندوز را کنترل و دستکاری کنید، بعد از نصب دکمه های مختلفی به عنوان پنجره های باز شده اضافه می شود. با کمک این دکمه های کنترلی میتوانید مکان پنجره ها را تنظیم کرد، هر پنجره را در کنار ساعت ویندوز کوچک کنید، یا برنامه های مختلف ویندوز مانند ماشین حساب، Notepad، ریجستری و … را با دسترسی سریع اجرا کنید. همچنین میتوانید با ساختن دسکتاپ های مختلف از شلوغی دسکتاپ بکاهید.

ویژگی های کلیدی Actual Window Manager:
– امکان ساختن چندین دسکتاپ برای کاهش شلوغی دسکتاپ های شلوغ یا تقسیم تصویر مانیتور در چند مانیتور مختلف (با تبدیل تصویر یکپارچه به تصاویر کاشیکاری شده)
– امکان مدیریت آسان پنجره های باز شده با افزوده دکمه های کنترلی به عنوان پنجره ها
– امکان تنظیم کردن جداگانه هر پنجره
– افزودن دکمه های مختلف به پنجره ها مانند دکمه کوچک کردن برنامه در کنار ساعت، دکمه ای برای قرار دادن پنجره در بالای سایر پنجره ها، شیشه ای کردن پنجره و …
– و … .