Soft4Boost Document Converter

مبدل فایل های اسنادی به یکدیگر با Soft4Boost Document Converter

Soft4Boost Document Converter یک نرم افزار ساده و آسان برای مشاهده و تبدیل فرمت انواع مختلفی از فایل ها طراحی شده است.
در این برنامه میتوانید انواع فرمت های رایج مانند PDF, DOC, DOCX, RTF, TXT, ODT, HTML, JPEG, TIFF و دیگر فرمت های کلیدی را به یکدیگر تبدیل کنید، به عنوان مثال میتوانید اسناد خود را به فایل های HTML مبدل ساخته و آنها را به عنوان یک صفحه وب منتشر کنید.

همچنین میتوانید فایل های PDF را باز کنید یا تنها صفحاتی که لازم دارید را از آنها چاپ کنید، فایل PDF را پیش از انتشار یا ارسال ایمیل رمزنگاری کنید یا دسترسی های مختلف برای ویرایش، کپی یا عکس برداری از آنرا قفل کنید.