Recovery Toolbox File Undelete Free

همه روزه ممکن است طی اتفاقات مختلفی بسیاری از فایل های مهم و امنیتی کاربران بصورت عمد یا تصادفی حذف شود در این میان ابزارهای مختلفی برای بازگردانی داده های حذف شده ایجاد شده اند، هرچند بازگردانی اطلاعات امری نسبی و نه ۱۰۰% است اما هرچه زودتر نسبت به بازگردانی داده های حذف شده اقدام شود درصد موفقیت نیز افزایش خواهد یافت.
Recovery Toolbox File Undelete Free ابزاری کاربردی با استفاده ای بسیار آسان برای بازگردانی فایل های حذف شده از درایوهای NTFS هارددیسک می باشد، حتی اگر درایو فرمت شده باشد نیز می توانید داده های حذف شده را تا ۹۰% بازگردانی کنید. مراحل بازگردانی داده های حذف شده بصورت Wizard می باشد به عبارتی بصورت گام به گام و در دو تا سه مرحله می باشد که پس از تکمیل هر مرحله با فشردن کلید Next به مرحله بعد وارد خواهید شد، این روش استفاده علل الخصوص برای کاربران مبتدی برای جلوگیری از سردرگمی بسیار مفید می باشد.