Active@ Disk Editor

مدیریت کد های باینری با نرم افزار Active@ Disk Editor

Active@ Disk Editor ابزاری حرفه ای و رایگان برای مشاهده و ویرایش سکتورهای درایوهای هارددیسک، پارتیشن و محتویات هرنوع فایلی است. با این برنامه می توانید هرنوع پارتیشن و درایو هارددیسک را در یک فرم بصورت باینری و متنی گشوده و محتویات نمایش داده شده را تحلیل و بررسی و ویرایش کنید سپس نتیجه را مستقیما ذخیره کنید.
از دیگر امکانات برنامه امکان جستجو در محتویات باز شده، قابلیت نمایش اطلاعات رکوردهای MFT بصورت جزئی و کامل، ویرایش اطلاعات بر اساس کدای ANSI,HEX و Unicode می توان اشاره کرد.

خصوصیات کلیدی Active@ Disk Editor: