CF Auto Root

روت کردن گوشی آندروید با برنامه CF Auto Root

روت سازی عملیاتی جهت افزایش دسترسی ها در سیستم عامل آندروید صورت میگیرد با انجام عملیات روت سازی بر روی گوشی خود میتوانید به آسانی به فایل های سیستم دست یافته و آن ها را ویرایش کنید همچنین قادر به استفاده از بسیاری از اپلیکیشن های سیستمی نیز خواهید بود در این مطلب قصد داریم نرم افزاری دیگر را برای انجام این فرایند معرفی کنیم که بیش از ۲۲۰ گوشی را مورد پشتیبانی قرار میدهد.

CF Auto Root از جمله نرم افزار هایی است که برای روت کردن گوشی های آندرویدی مورد استفاده قرار میگیرد به کمک این برنامه میتوانید گوشی خود را به آسانی روت نمائید این نرم افزار برای هر گوشی یک فایل جداگانه ای را جهت دانلود قرار داده است که تمامی آن ها را در ادامه مطلب جهت دانلود قرار داده ایم. توجه داشته باشید روت کردن گوشی میتواند معایبی نیز به دنبال داشته باشد که از مهترین آن ها میتوان به خارج شدن از حالت آپدیت کارخانه ای و خارج شدن از تحت پوشش گارانتی شرکت اشاره کرد.

توجه : آموزش روت کردن گوشی با این نرم افزار را میتوانید از اینجا مشاهده کنید.

 

گوگل ADT-1 دانلود
سامسونگ Galaxy Nexus دانلود
سامسونگ Galaxy Nexus دانلود
سامسونگ Galaxy Nexus دانلود
سامسونگ Galaxy Nexus دانلود
سامسونگ Nexus 10 دانلود
ال جی Nexus 4 دانلود
ال جی Nexus 5 دانلود
ایسوز Nexus 7 دانلود
ایسوز Nexus 7 دانلود
ایسوز Nexus 7 دانلود
ایسوز Nexus 7 دانلود
سامسونگ EK-GC100 دانلود
سامسونگ EK-GC200 دانلود
سامسونگ Galaxy Nexus دانلود
سامسونگ Galaxy Nexus دانلود
سامسونگ Galaxy Nexus دانلود
سامسونگ Galaxy Nexus دانلود
سامسونگ GT-B5330 دانلود
سامسونگ GT-B5330B دانلود
سامسونگ GT-B5330L دانلود
سامسونگ GT-I9190 دانلود
سامسونگ GT-I9192 دانلود
سامسونگ GT-I9192 دانلود
سامسونگ GT-I9195 دانلود
سامسونگ GT-I9195L دانلود
سامسونگ GT-I9197 دانلود
سامسونگ GT-I9200 دانلود
سامسونگ GT-I9205 دانلود
سامسونگ GT-I9260 دانلود
سامسونگ GT-I9295 دانلود
سامسونگ GT-I9300 دانلود
سامسونگ GT-I9300I دانلود
سامسونگ GT-I9300T دانلود
سامسونگ GT-I9301I دانلود
سامسونگ GT-I9301Q دانلود
سامسونگ GT-I9305 دانلود
سامسونگ GT-I9305N دانلود
سامسونگ GT-I9305T دانلود
سامسونگ GT-I9500 دانلود
سامسونگ GT-I9502 دانلود
سامسونگ GT-I9505 دانلود
سامسونگ GT-I9505G دانلود
سامسونگ GT-I9506 دانلود
سامسونگ GT-I9507 دانلود
سامسونگ GT-I9508 دانلود
سامسونگ GT-I9515L دانلود
سامسونگ GT-N5100 دانلود
سامسونگ GT-N5110 دانلود
سامسونگ GT-N5120 دانلود
سامسونگ GT-N7100 دانلود
سامسونگ GT-N7100T دانلود
سامسونگ GT-N7102 دانلود
سامسونگ GT-N7105 دانلود
سامسونگ GT-N7105T دانلود
سامسونگ GT-N8000 دانلود
سامسونگ GT-N8010 دانلود
سامسونگ GT-N8013 دانلود
سامسونگ GT-N8020 دانلود
سامسونگ GT-P3100 دانلود
سامسونگ GT-P3110 دانلود
سامسونگ GT-P3113 دانلود
سامسونگ GT-P5100 دانلود
سامسونگ GT-P5110 دانلود
سامسونگ GT-P5113 دانلود
سامسونگ GT-P5210 دانلود
سامسونگ GT-P5220 دانلود
سامسونگ -SGH-I317 دانلود
سامسونگ -SGH-I497 دانلود
سامسونگ -SGH-I727 دانلود
سامسونگ -SGH-I747 دانلود
سامسونگ -SM-C105A دانلود
سامسونگ -SM-G900AZ دانلود
سامسونگ SC-01F دانلود
سامسونگ SC-02E دانلود
سامسونگ SC-03E دانلود
سامسونگ SC-04E دانلود
سامسونگ SC-04F دانلود
سامسونگ SC-06D دانلود
سامسونگ SCH-I535 دانلود
سامسونگ SCH-I605 دانلود
سامسونگ SCH-R530C دانلود
سامسونگ SCH-R530U دانلود
سامسونگ SCH-R890 دانلود
سامسونگ SCH-R950 دانلود
سامسونگ SCH-R960 دانلود
سامسونگ SCH-R970 دانلود
سامسونگ SCH-R970C دانلود
سامسونگ SCH-R970X دانلود
سامسونگ SGH-I257M دانلود
سامسونگ SGH-I317M دانلود
سامسونگ SGH-I337M دانلود
سامسونگ SGH-I467M دانلود
سامسونگ SGH-I747M دانلود
سامسونگ SGH-I757M دانلود
سامسونگ SGH-M919 دانلود
سامسونگ SGH-T779 دانلود
سامسونگ SGH-T889 دانلود
سامسونگ SGH-T999 دانلود
سامسونگ SGH-T999V دانلود
سامسونگ SHV-E140K دانلود
سامسونگ SHV-E210K دانلود
سامسونگ SHV-E210L دانلود
سامسونگ SHV-E210S دانلود
سامسونگ SHV-E230L دانلود
سامسونگ SHV-E250K دانلود
سامسونگ SHV-E250L دانلود
سامسونگ SHV-E250S دانلود
سامسونگ SHV-E300K دانلود
سامسونگ SHV-E300L دانلود
سامسونگ SHV-E300S دانلود
سامسونگ SHV-E310S دانلود
سامسونگ SHV-E330K دانلود
سامسونگ SHV-E330L دانلود
سامسونگ SHV-E330S دانلود
سامسونگ SHV-E370K دانلود
سامسونگ SHV-E470S دانلود
سامسونگ SHW-M440S دانلود
سامسونگ SHW-M480K دانلود
سامسونگ SHW-M480S دانلود
سامسونگ SHW-M480W دانلود
سامسونگ SHW-M500W دانلود
سامسونگ SM-C101 دانلود
سامسونگ SM-C105 دانلود
سامسونگ SM-C105S دانلود
سامسونگ SM-G3815 دانلود
سامسونگ SM-G386T دانلود
سامسونگ SM-G7102 دانلود
سامسونگ SM-G730W8 دانلود
سامسونگ SM-G750F دانلود
سامسونگ SM-G800F دانلود
سامسونگ SM-G800H دانلود
سامسونگ SM-G800M دانلود
سامسونگ SM-G800Y دانلود
سامسونگ SM-G8508S دانلود
سامسونگ SM-G850F دانلود
سامسونگ SM-G850FQ دانلود
سامسونگ SM-G850K دانلود
سامسونگ SM-G850L دانلود
سامسونگ SM-G850M دانلود
سامسونگ SM-G850S دانلود
سامسونگ SM-G860P دانلود
سامسونگ SM-G870W دانلود
سامسونگ SM-G9008W دانلود
سامسونگ SM-G9009D دانلود
سامسونگ SM-G9009W دانلود
سامسونگ SM-G900F دانلود
سامسونگ SM-G900FD دانلود
سامسونگ SM-G900FQ دانلود
سامسونگ SM-G900H دانلود
سامسونگ SM-G900I دانلود
سامسونگ SM-G900K دانلود
سامسونگ SM-G900L دانلود
سامسونگ SM-G900M دانلود
سامسونگ SM-G900MD دانلود
سامسونگ SM-G900P دانلود
سامسونگ SM-G900R4 دانلود
سامسونگ SM-G900R6 دانلود
سامسونگ SM-G900S دانلود
سامسونگ SM-G900T دانلود
سامسونگ SM-G900T1 دانلود
سامسونگ SM-G900W8 دانلود
سامسونگ SM-G901F دانلود
سامسونگ SM-G906K دانلود
سامسونگ SM-G906L دانلود
سامسونگ SM-G906S دانلود
سامسونگ SM-G910S دانلود
سامسونگ SM-N750 دانلود
سامسونگ SM-N7500Q دانلود
سامسونگ SM-N7502 دانلود
سامسونگ SM-N7505 دانلود
سامسونگ SM-N7505 دانلود
سامسونگ SM-N7506V دانلود
سامسونگ SM-N7507 دانلود
سامسونگ SM-N7508V دانلود
سامسونگ SM-N750K دانلود
سامسونگ SM-N750L دانلود
سامسونگ SM-N750S دانلود
سامسونگ SM-N900 دانلود
سامسونگ SM-N9000Q دانلود
سامسونگ SM-N9002 دانلود
سامسونگ SM-N9005 دانلود
سامسونگ SM-N9006 دانلود
سامسونگ SM-N9006 دانلود
سامسونگ SM-N9007 دانلود
سامسونگ SM-N9007 دانلود
سامسونگ SM-N9008 دانلود
سامسونگ SM-N9008V دانلود
سامسونگ SM-N9009 دانلود
سامسونگ SM-N900P دانلود
سامسونگ SM-N900R4 دانلود
سامسونگ SM-N900S دانلود
سامسونگ SM-N900T دانلود
سامسونگ SM-N900U دانلود
سامسونگ SM-N900W8 دانلود
سامسونگ SM-N900W8 دانلود
سامسونگ SM-N9100 دانلود
سامسونگ SM-N9106W دانلود
سامسونگ SM-N9108V دانلود
سامسونگ SM-N9109W دانلود
سامسونگ SM-N910C دانلود
سامسونگ SM-N910F دانلود
سامسونگ SM-N910G دانلود
سامسونگ SM-N910H دانلود
سامسونگ SM-N910K دانلود
سامسونگ SM-N910L دانلود
سامسونگ SM-N910P دانلود
سامسونگ SM-N910R4 دانلود
سامسونگ SM-N910S دانلود
سامسونگ SM-N910T دانلود
سامسونگ SM-N910U دانلود
سامسونگ SM-N910V دانلود
سامسونگ SM-N910W8 دانلود
سامسونگ SM-P600 دانلود
سامسونگ SM-P601 دانلود
سامسونگ SM-P601 دانلود
سامسونگ SM-P605 دانلود
سامسونگ SM-P605M دانلود
سامسونگ SM-P605S دانلود
سامسونگ SM-P607T دانلود
سامسونگ SM-P900 دانلود
سامسونگ SM-P901 دانلود
سامسونگ SM-P905 دانلود
سامسونگ SM-P905F0 دانلود
سامسونگ SM-P905M دانلود
سامسونگ SM-T310 دانلود
سامسونگ SM-T311 دانلود
سامسونگ SM-T311 دانلود
سامسونگ SM-T312 دانلود
سامسونگ SM-T315 دانلود
سامسونگ SM-T315T دانلود
سامسونگ SM-T320 دانلود
سامسونگ SM-T321 دانلود
سامسونگ SM-T325 دانلود
سامسونگ SM-T330 دانلود
سامسونگ SM-T330NU دانلود
سامسونگ SM-T331 دانلود
سامسونگ SM-T331C دانلود
سامسونگ SM-T332 دانلود
سامسونگ SM-T335 دانلود
سامسونگ SM-T335K دانلود
سامسونگ SM-T337T دانلود
سامسونگ SM-T520 دانلود
سامسونگ SM-T525 دانلود
سامسونگ SM-T530 دانلود
سامسونگ SM-T530NU دانلود
سامسونگ SM-T531 دانلود
سامسونگ SM-T535 دانلود
سامسونگ SM-T700 دانلود
سامسونگ SM-T705 دانلود
سامسونگ SM-T705C دانلود
سامسونگ SM-T705M دانلود
سامسونگ SM-T705Y دانلود
سامسونگ SM-T800 دانلود
سامسونگ SM-T805 دانلود
سامسونگ SM-T805C دانلود
سامسونگ SM-T805M دانلود
سامسونگ SM-T805W دانلود
سامسونگ SM-T805Y دانلود
سامسونگ SM-T900 دانلود
سامسونگ SM-T905 دانلود
سامسونگ SPH-L520 دانلود
سامسونگ SPH-L600 دانلود
سامسونگ SPH-L710 دانلود
سامسونگ SPH-L720 دانلود
سامسونگ SPH-L720T دانلود
سامسونگ SPH-L900 دانلود