OneTouchDrawing

تجربه بازی نقطه خط با One touch Drawing

One touch Drawing یک بازی فکری مفید ساده و درعین حال بسیار اعتیاد آور برای کشیدن هرچیزی با انگشت است، قدرت فکری خود را با پشت سر گذاشتن مراحل محک بزنید.
در این بازی باید اشکالی را که به شما نشان داده می شود را با وصل کردن نقاط به هم طراحی کنید، بسیاری از افراد این بازی را که شبیه بازی نقطه و خط زمان کودکی است تجربه کرده اند.
قوانین بازی بسیار ساده است، اینکه اشکال نمایش داده شده را باید بدون آنکه انگشت خود را از روی لمس صفحه بردارید طراحی کنید و همچنین از هر خط تنها یک مرتبه میتوانید عبور کنید. این بازی قریب به ۵۰ میلیون کاربر در سطح جهان دارد.

QR Code