F22 Raptor Jet simulator 3D

شبیه سازی هواپیمای جت در بازی F22 Raptor Jet simulator 3D

در بازی سه بعدی F 22 Raptor Jet simulator 3D میتوانید شانس خود را در کار با جت F 22 Raptor امتحان کنید. در این بازی بازیکن میتواند با تنظیم سرعت، ارتفاع و تغییر جهت هواپیما در مسیر مستقیم آنرا هدایت کند.
باید توجه داشته باشید که سوخت موجود در باک هواپیما محدود است برای همین پیش از آنکه سوختتان به پایان برسد باید مرحله را به پایان برسانید.
سعی شده محیط جت F 22 Raptor تا آنجایی که ممکن است مشابه نمونه واقعی آن طراحی شود پس میتوان گفت با همان کنترلهایی که در یک جت واقعی از این مدل وجود دارد سرکار دارید پس دقت کنید که هواپیما را همانند یک خلبان واقعی هدایت کنید. این بازی میتواند یک برنامه مفید آموزشی برای خلبانان هواپیماها نیز باشد میتوانید با این بازی خود را برای خلبانی با هواپیماهای مدل بالاتر آماده کنید.
بازی دارای سه سطح مهارتی مختلف (بنام های ستوان، رهبر اسکادران و فرمانده) است که نیاز دارید هر یک را تا پیش از شروع سطح بعدی به پایان برسانید هر سطح حاوی شش مرحله است و از آنجایی که هر سطح نسبت به سطح پیشین خود پیشرفته تر است پس لازم است سطح قبلی را به خوبی و بطور کامل به پایان برسانید در اینصورت با مهارت جدید میتوانید امیدوار به پایان رساندن موفق سطح بعدی با مراحل پیشرفته تر باشید.

خصوصیات کلیدی F22 Raptor Jet simulator 3D:

QR Code